Program współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Polityka prywatności

Tożsamość administratora

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w ramach formularza elektronicznego na stronie http://bezpiecznaprzystan.mazowieckie.pl/ jest Wojewoda Mazowiecki, który jest Liderem projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” współfinansowanego ze środków krajowych Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej.

Można się z nim kontaktować:

 • listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 • poprzez e-mail: wojewoda@mazowieckie.pl
 • telefonicznie: 22 695 65 88.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Nad prawidłowością przetwarzania państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować:

 • listownie na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 • poprzez e-mail: iod@mazowieckie.pl
 • telefonicznie: 22 695 69 80.

Cele przetwarzania Państwa danych i podstawa prawna

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem i umówienia na spotkanie z przedstawicielem wybranego podmiotu w celu omówienia działania wynikającego z realizacji projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” lub udzielenia informacji na temat tego działania.

Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, która może być wycofana w dowolnym momencie (art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. ). Od tego momentu Państwa dane w zakresie, na który wcześniej wyrażona była zgoda nie będą przetwarzane. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych są podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych w ramach realizacji projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”:

 • Caritas Polska (ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa)
 • Fundacja dla Somalii (ul. Bracka 18, 00-028 Warszawa)
 • Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” (ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa)
 • Fundacja Polskie Forum Migracyjne (ul. Orła Białego 44, 05-080 Izabelin).


Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, czyli do momentu udzielenia informacji o działaniu, zapisu lub informacji o braku wolnych miejsc.

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, szczegółowe informacje kontaktowe do UODO dostępne są pod tym linkiem).

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie określonym w formularzu jest niezbędne do realizacji wskazanych celów, a ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie kontaktu.

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności