Program współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Lider projektu

Bezpieczna przystań Mazowieckie

Liderem projektu "Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu" jest wojewoda mazowiecki.

Wojewoda mazowiecki jest reprezentantem rządu na obszarze Mazowsza. Najważniejsze obszary jego działań to współpraca z samorządami, zapewnienie bezpieczeństwa, realizowanie inwestycji, nadzór nad mieniem Skarbu Państwa oraz polityka społeczna. Wojewoda jest również organem decyzyjnym w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców, udzielania zezwoleń na pracę, wpisywania zaproszeń do ewidencji, rejestracji pobytu obywateli Unii Europejskiej. Obecnym wojewodą mazowieckim jest Konstanty Radziwiłł.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/konstantyradziwill

Wojewoda Mazowiecki


Swoje zadania wojewoda mazowiecki realizuje przy pomocy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach którego funkcjonuje szereg komórek odpowiedzialnych za poszczególne obszary działań. Postępowania związane z legalizacją pobytu cudzoziemców na Mazowszu prowadzone są w Wydziale Spraw Cudzoziemców. Odpowiada on również za zarządzanie projektem „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” ze strony lidera.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej wydziału, gdzie znaleźć można szczegółowe informacje na temat obowiązujących na Mazowszu procedur w zakresie:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/sprawy-cudzoziemcow

 

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności