Program współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Urząd Wojewódzki

Sobota Informacyjna 29 maja 2021 r.


ZAPISY: https://bezpiecznaprzystan.mazowieckie.pl/pl/formularz-sobota-informacyjna


W ramach Sobót Informacyjnych zapraszamy na indywidualne konsultacje w  sprawach dotyczących:

  • legalizacji pobytu (pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE);
  • obywatelstwa polskiego (nadanie, uznanie);

29 maja 2021 r. w godzinach 8:00-15:00 zostanie uruchomiona specjalna infolinia pod numerem telefonu (22) 695 66 69 gdzie będzie można uzyskać informację w sprawach dotyczących legalizacji pobytu.


The Department of Foreigners invites you to participate in Information Saturdays. The next meeting will take place on 29 may 2021 from 8:30 a.m. to 3:00 p.m. at the Department of Foreigners. Due to the restrictions related to the pandemic, foreigners who book a visit in advance through the form will be served.

REGISTRATION: https://bezpiecznaprzystan.mazowieckie.pl/pl/formularz-sobota-informacyjna

As part of Information Saturdays, we invite you to individual consultations on matters concerning:

  • legalization (temporary stay, permanent stay, stay of a long-term EU resident);
  • Polish citizenship (granting, recognition);

On 29 may 2021, between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., a special hotline will be opened at (22) 695 66 69 where you will be able to obtain information on matters concerning the legalisation of your stay.


Управление по делам иностранцев приглашает принять участие в информационных субботах. Ближайшая встреча состоится 29 мая 2021 года с 8:30 до 15:00 в Управлении по делам иностранцев на улице Маршалковской 3/5 в Варшаве. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, обслуживаться будут только иностранцы, которые забронируют визит заранее, используя форму

ЗАПИСЬ: https://bezpiecznaprzystan.mazowieckie.pl/pl/formularz-sobota-informacyjna

В рамках Информационных Суббот приглашаем на индивидуальные консультации по вопросам, касающимся:

  • легализации пребывания (временное пребывание, постоянное пребывание, пребывание долгосрочного резидента ЕС);
  • польского гражданства (предоставление, признание);

29 мая 2021 года с 8:00 до 15:00 будет запущена специальная горячая линия по телефону (22) 695 66 69, где можно будет получить информацию по вопросам легализации пребывания.

Sobota - FAMI

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności